Οπτική Τομογραφία Συνοχής(OCT) με Ψηφιακή Αγγειογραφία (OCTA)

Τι είναι η Οπτική Τομογραφία Συνοχής(OCT) με Ψηφιακή Αγγειογραφία (OCTA);

Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική τεχνική που αποδίδει με φωτεινά χρώματα και ζωντανές λεπτομέρειες την διατομή του αμφιβληστροειδούς. Το OCT χρησιμοποιεί μια έννοια που είναι γνωστή ως ποσομετρία για να δημιουργήσει έναν χάρτη διατομής του αμφιβληστροειδούς που είναι ακριβής σε απόσταση τουλάχιστον 10-15 μικρόμετρα. Το OCT εισήχθη για πρώτη φορά το 1991 και έχει πολλές χρήσεις εκτός της οφθαλμολογίας, όπου έχει χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση ορισμένων διαφανών ιστών. Λόγω της διαφάνειας του οφθαλμού (δηλαδή ο αμφιβληστροειδής χιτώνας μπορεί να παρατηρηθεί μέσω της κόρης), το OCT έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα ως οφθαλμικό διαγνωστικό εργαλείο. Το OCT είναι χρήσιμο στη διάγνωση πολλών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, ειδικά όταν τα μέσα είναι καθαρά.

 Το OCT μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διάγνωση για τις παρακάτω παθήσεις:

 • Οπή ωχράς κηλίδας
 • Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη
 • Υαλοειδο-ωχρική έλξη
 • Οίδημα ωχράς κηλίδας και εξιδρώματα
 • Αποκολλήσεις του νευρο-αισθητήριου αμφιβληστροειδούς
 • Αποκολλήσεις του χρωστικού επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς (π.χ. κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια ή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας)
 • Ρετινοσχίση
 • Παχυ-χοροειδής
 • Χοριοειδείς όγκοι

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξέταση OCT από μόνη της μπορεί να δώσει τη διάγνωση (π.χ. οπή της ωχράς κηλίδας). Ωστόσο, σε άλλες διαταραχές, ειδικά αγγειακές διαταραχές του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να είναι χρήσιμο να ζητηθούν πρόσθετες εξετάσεις (π.χ. Φλουροαγγειογραφία ή Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη).

Οπτική Τομογραφία Συνοχής(OCT) με Ψηφιακή Αγγειογραφία (OCTA)

Το OCT κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα κατά την αξιολόγηση των διαταραχών του οπτικού νεύρου με την ακριβή και αναπαραγωγική αξιολόγηση του στρώματος των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς και του πάχους του στρώματος των γαγγλιακών κυττάρων:

 • Γλαύκωμα
 • Οπτική νευρίτιδα
 • Μη γλαυκωματώδεις οπτικές νευροπάθειες
 • Πρόσθιο τμήμα οφθαλμού

Το OCT προσθίου θαλάμου χρησιμοποιεί φως υψηλότερου μήκους κύματος από το παραδοσιακό OCT για το οπίσθιο τμήμα. Αυτό το φως μεγαλύτερου μήκους κύματος έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απορρόφηση και λιγότερη διείσδυση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να απεικονιστούν εικόνες του πρόσθιου τμήματος (κερατοειδής, πρόσθιος θάλαμος, ίριδα και γωνία του προσθίου θαλάμου).

Οπτική Τομογραφία Συνοχής(OCT) με Ψηφιακή Αγγειογραφία (OCTA)

 

Επειδή το OCT χρησιμοποιεί κύματα φωτός (σε αντίθεση με τον υπέρηχο που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα), η αδιαφάνεια των μέσων μπορεί να επηρεάσει τη βέλτιστη απεικόνιση. Ως αποτέλεσμα, η εξέταση με OCT θα περιορίσει την απεικόνιση αν υπάρχει αιμορραγία του υαλοειδούς, πυκνός καταρράκτης ή θολερότητα του κερατοειδούς.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις, η συνεργασία των ασθενών είναι απαραίτητη. Η κίνηση του ασθενούς μπορεί να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Με νεότερα μηχανήματα, ο χρόνος λήψης είναι μικρότερος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες διαταραχές στην ποιότητα λήψης που σχετίζονται με την κίνηση.

Η οπτική τομογραφία συνοχής με ψηφιακή αγγειογραφία (OCTA) είναι μια λειτουργική επέκταση του OCT που παρέχει πληροφορίες για την αγγειακή κυκλοφορία του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς χωρίς την ανάγκη ενέσεων χρωστικής. Με την πρόσφατη ανάπτυξη συστημάτων OCT υψηλής ταχύτητας και αποτελεσματικών αλγορίθμων, το OCT με ψηφιακή αγγειογραφία έχει γίνει κλινικά εφικτό.

Η σημαντική διαφορά μεταξύ OCT και OCTA είναι: Το OCT απεικονίζει την ανατομική δομή του οφθαλμού, ενώ το OCTA απεικονίζει τη δομή των αγγείων.

H εξέταση OCTA αναγνωρίζει τα αιμοφόρα αγγεία ανιχνεύοντας την αλλαγή που προκαλείται από τη ροή του αίματος στο σήμα ανάκλασης του OCT. Τα ρέοντα ερυθρά αιμοσφαίρια προκαλούν μεγαλύτερη διακύμανση στο σήμα OCT μεταξύ των επαναλαμβανόμενων σαρώσεων παρά ο στατικός ιστός. Έχουν περιγραφεί πολλαπλές προσεγγίσεις για την ποσοτικοποίηση αυτής της αλλαγής μέσω της αξιολόγησης της έντασης, της φάσης ή της έντασης και της φάσης του σήματος OCT. Μελέτες έδειξαν επίσης ότι το προκύπτον σήμα OCTA σχετίζεται με την ταχύτητα ροής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπου η ταχύτερη ροή οδηγεί σε μεγαλύτερο σήμα ροής, μέχρι ένα όριο κορεσμού.

Η Athens Eye care Clinic παρέχει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για OCT και OCT Angio, το OCT Solix της Optovue, μακροχρόνια ηγέτης στην καινοτομία της ανάπτυξης των OCT και εφευρέτιδα εταιρία της OCT Αγγειογραφίας.

Όλες οι εξετάσεις