Αμφιβληστροειδής και Ωχρά Κηλίδα

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας περιέχει εκατομμύρια κύτταρα ευαίσθητα στο φως (ραβδία και κωνία) και άλλα νευρικά κύτταρα που λαμβάνουν και οργανώνουν οπτικές πληροφορίες. Ο αμφιβληστροειδής στέλνει αυτές τις πληροφορίες στον εγκέφαλό μέσω του οπτικού νεύρου, επιτρέποντάς σας να βλέπετε. Υπάρχει θεραπεία για ορισμένες ασθένειες του αμφιβληστροειδούς. Ανάλογα με την κατάστασή σας, οι στόχοι της θεραπείας μπορεί να είναι η διακοπή ή η επιβράδυνση της νόσου και η διατήρηση, η βελτίωση ή η αποκατάσταση της όρασής σας.
Αμφιβληστροειδής και Ωχρά Κηλίδα - eye clinic
Σχετικές Ιατρικές Υπηρεσίες