Εγχειρήσεις Βλεφάρων και Αισθητική Οφθαλμολογία

Τι είναι οι Εγχειρήσεις Βλεφάρων και Αισθητική Οφθαλμολογία;

Η βλεφαροπλαστική είναι μια αισθητική επέμβαση που αφαιρεί το υπερβολικό δέρμα ή λίπος από τα βλέφαρα. Το δέρμα χάνει την ελαστικότητα του καθώς γερνά, σε μερικούς ανθρώπους αυτό προκαλεί πτώση των άνω βλεφάρων και σχηματισμό βαθιών πτυχών. Μπορεί να εμφανιστούν σακούλες στα κάτω βλέφαρα. Αυτή η απώλεια φυσικής ελαστικότητας επιτρέπει στο λίπος γύρω από τα μάτια να προεξέχει, αυξάνοντας έτσι την όψη σακουλών. Η βλεφαροπλαστική, που μερικές φορές αναφέρεται ως μείωση βλεφάρων, αναδιαμορφώνει τα βλέφαρα. Αυτό όχι μόνο βελτιώνει την εμφάνιση, αλλά μπορεί επίσης να αποκαταστήσει το οπτικό πεδίο εάν τα βλέφαρα έχουν πέσει σε βαθμό που να εισχωρούν στον κεντρικό οπτικό άξωνα. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πάνω βλέφαρα, στα κάτω βλέφαρα ή και στα δύο, και μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο για λειτουργικούς όσο και για αισθητικούς λόγους.

Σχετικές Ιατρικές Υπηρεσίες