Οφθαλμολογική Εξέταση

Τι είναι μία Οφθαλμολογική Εξέταση;

Μια οφθαλμολογική εξέταση περιλαμβάνει μια σειρά από τεστ για την αξιολόγηση της όρασής σας και τον έλεγχο για οφθαλμικές παθήσεις. Ο οφθαλμίατρος σας είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει διάφορα όργανα, με έντονα φώτα στα μάτια σας και να σας ζητήσει να κοιτάξετε μέσα από μια σειρά φακών. Κάθε δοκιμή κατά τη διάρκεια μιας οφθαλμολογικής εξέτασης αξιολογεί μια διαφορετική πτυχή της όρασης ή της υγείας των ματιών σας.

Διαφορετικοί τύποι οφθαλμολογικών εξετάσεων:

Αυτό το τεστ αξιολογεί τους μύες που ελέγχουν την κίνηση των ματιών. Ο οφθαλμίατρος σας παρακολουθεί καθώς τα μάτια σας ακολουθούν ένα κινούμενο αντικείμενο, όπως ένα στυλό ή ένα μικρό φως. Έπειτα, αναζητά μυϊκή αδυναμία, κακό έλεγχο ή κακό συντονισμό.

Αυτό το τεστ μετρά πόσο καθαρά βλέπετε. Ο γιατρός σας, σας ζητά να αναγνωρίσετε διαφορετικά γράμματα του αλφαβήτου που είναι τυπωμένα σε μια οθόνη που βρίσκεται σε κάποια απόσταση. Κάθε μάτι ελέγχεται ξεχωριστά. Η κοντινή σας όραση μπορεί επίσης να ελεγχθεί, χρησιμοποιώντας μια κάρτα με γράμματα που κρατάτε σε απόσταση ανάγνωσης.

Τα φωτεινά κύματα κάμπτονται καθώς περνούν από τον κερατοειδή και τον φακό σας. Εάν οι ακτίνες φωτός δεν εστιάζουν τέλεια στο πίσω μέρος του ματιού σας, έχετε διαθλαστικό σφάλμα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεστε κάποια μορφή διόρθωσης, όπως γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστική επέμβαση, για να δείτε όσο το δυνατόν καθαρότερα.

Η αξιολόγηση του διαθλαστικού σας σφάλματος βοηθά τον γιατρό σας να καθορίσει μια συνταγή φακών που θα σας δώσει την πιο ευκρινή και άνετη όραση. Η αξιολόγηση μπορεί επίσης να καθορίσει ότι δεν χρειάζεστε διορθωτικούς φακούς.

Ο γιατρός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο για να εκτιμήσει τη συνταγή σας για γυαλιά ή φακούς επαφής. Ή μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τεχνική που ονομάζεται σκιασκοπία. Σε αυτή τη διαδικασία, ο γιατρός ρίχνει ένα φως στο μάτι σας και μετρά το διαθλαστικό σφάλμα αξιολογώντας την κίνηση του φωτός που ανακλάται από τον αμφιβληστροειδή πίσω μέσω της κόρης σας.

Ο οφθαλμίατρός σας συνήθως διορθώνει αυτή την εκτίμηση διάθλασης βάζοντάς σας να κοιτάξετε μέσα από μια συσκευή που μοιάζει με μάσκα που περιέχει τροχούς διαφορετικών φακών (φορόπτερο). Έπειτα σας ζητά να κρίνετε ποιος συνδυασμός φακών σας δίνει την πιο ευκρινή όραση.

Η σχισμοειδής λυχνία είναι ένα μικροσκόπιο που μεγεθύνει και φωτίζει το μπροστινό μέρος του ματιού σας με μια έντονη γραμμή φωτός. Ο γιατρός σας χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή για να εξετάσει τα βλέφαρα, τις βλεφαρίδες, τον κερατοειδή, την ίριδα, τον φακό και τον θάλαμο μεταξύ του κερατοειδούς και της ίριδας. Ο γιατρός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια βαφή, συνήθως φλουορεσκεΐνη, για να χρωματίσει το φιλμ των δακρύων πάνω από το μάτι σας. Αυτό βοηθά στην αποκάλυψη κατεστραμμένων κυττάρων στο μπροστινό μέρος του ματιού σας. Τα δάκρυά σας ξεπλένουν τη βαφή από την επιφάνεια του ματιού σας αρκετά γρήγορα.

Αυτή η εξέταση – που ονομάζεται οφθαλμοσκόπηση ή βυθοσκόπηση – επιτρέπει στον γιατρό σας να αξιολογήσει το πίσω μέρος του ματιού σας, συμπεριλαμβανομένου του αμφιβληστροειδούς, του οπτικού δίσκου και των αιμοφόρων αγγείων του αμφιβληστροειδούς που τρέφουν τον αμφιβληστροειδή.

Αφού σας χορηγηθούν σταγόνες για να διαστέλλουν οι κόρες των ματιών σας και δώσετε χρόνο να δράσουν, ο οφθαλμίατρος σας μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες από αυτές σας τεχνικές για να δει το πίσω μέρος του ματιού σας.

Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Με απευθείας εξέταση:

Ο οφθαλμίατρος σας χρησιμοποιεί ένα οφθαλμοσκόπιο για να ρίξει μια δέσμη φωτός μέσα από την κόρη σας για να δει το πίσω μέρος του ματιού. Κάποιες φορές οι οφθαλμικές σταγόνες δεν είναι απαραίτητες για τη διαστολή των ματιών σας πριν από αυτήν την εξέταση.

  • Και με έμμεση εξέταση:

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, μπορεί να καθίσετε ή να ξαπλώσετε στην καρέκλα της εξέτασης. Ο οφθαλμίατρος σας εξετάζει το εσωτερικό του ματιού με τη βοήθεια ενός συμπυκνωτικού φακού και ενός λαμπερού φωτός που τοποθετείται στο μέτωπό του. Αυτή η εξέταση επιτρέπει στον γιατρό σας να δει τον αμφιβληστροειδή και άλλες δομές μέσα στο μάτι σας με μεγάλη λεπτομέρεια και σε τρεις διαστάσεις.

 

Είτε χρειάζεστε διόρθωση της όρασης, είτε μέσω γυαλιών, φακών επαφής ή χειρουργικής επέμβασης.

Είτε τα μάτια σας είναι υγιή είτε έχετε καταρράκτη, γλαύκωμα ή διαταραχές του αμφιβληστροειδούς, όπως εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ή διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Εάν χρειάζεστε διορθωτικούς φακούς, ο γιατρός σας θα σας δώσει μια συνταγή. Εάν η οφθαλμολογική εξέταση σας δώσει άλλα μη φυσιολογικά αποτελέσματα, ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας τα επόμενα βήματα για περαιτέρω εξετάσεις ή για τη θεραπεία μιας υποκείμενης πάθησης.

Όλες οι εξετάσεις