Ο Ιδρυτής μας - eye clinic
Δρ. Νικόλαος Βρυώνης MD, PhD, FEBO

Ο Ιδρυτής μας

Ο Δρ. Νικόλαος Βρυώνης είναι χειρουργός Οφθαλμίατρος ο οποίος εξειδικεύτηκε στην Μ. Βρετανία στην Παιδοφθαλμολογία, Στραβισμό και Νευροφθαλμολογία.

  • Ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν στην Αθήνα την περίοδο 2007-2011 και απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Το 2012 απέκτησε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οφθαλμολογίας (FEBO) στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας στο Παρίσι (European Board of Ophthalmology).
  • Ακολούθως τo 2012 μετέβη στην Μ. Βρετανία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Bristol όπου εξειδικεύτηκε στο τμήμα καταρράκτη και επειγόντων περιστατικών.
  • Το 2013 έως το 2015 εξειδικεύθηκε στην Παιδοφθαλμολογία και Στραβισμό Ενηλίκων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο St. Thomas του Λονδίνου υπό την επίβλεψη του καθηγητή C. Hammond.
  • Συνέχισε την εξειδίκευση του στην Παιδοφθαλμολογία, Στραβισμό και Νευροφθαλμολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο St. James του Leeds από το 2015 έως το 2016 υπό την επίβλεψη του επιμελητή Ian Simmons.
  • Εν συνεχεία εργάστηκε από το 2016 έως το 2020 ως ειδικός Παιδοφθαλμίατρος επιμελητής (Substantive Consultant) στο διεθνές αναγνωρισμένο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Alder Hey Children’s Hospital στο Liverpool.
  • Ακολούθως από το 2020 έως και τώρα εργάζεται ως επιμελητής (Locum Consultant) στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Leicester με επιστημονικό αντικείμενο την Παιδοφθαλμολογία, Στραβισμό Ενηλίκων και Νευροφθαλμολογία.

O Δρ. Ν. Βρυώνης έπειτα από 10ετή εμπειρία εργασίας στην Μ. Βρετανία οραματίστηκε και δημιούργησε ένα από τα πιο άρτια και σύγχρονα Οφθαλμολογικά κέντρα στην Ελλάδα, την Athens EyeCare Clinic.